Về chúng tôi

LogiGear Việt Nam

LogiGear Corporation cung cấp các công nghệ và chuyên môn về Kiểm thử phần mềm tiên tiến hàng đầu, cùng với các dịch vụ Phát triển Phần mềm cho phép khách hàng đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh doanh trong khi vẫn tin tưởng vào phần mềm mà họ cung cấp.

Đội ngũ quản lý

Nguyễn Quốc Hùng

Chủ tịch Tập đoàn LogiGear

Denny Khoa Quốc Nguyễn

Giám đốc Công ty LogiGear Việt Nam

Vương Bảo Long

Phó Chủ tịch Công ty LogiGear Việt Nam

LogiGear đã giúp rất nhiều doanh nghiệp Tối ưu hóa Kiểm thử trong hơn 27 năm. Hãy liên hệ với nhóm chuyên gia của chúng tôi và xem cách LogiGear có thể giúp bạn đạt được thành công trong quá trình Kiểm thử của mình.