Tài Liệu

LogiGear Thực Hiện Phát Triển Agile cho 5 Dự Án Nhỏ, Sửa Hơn 500.000 Lỗi

Tổng Quan

Khách hàng của chúng tôi đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử có thể giúp họ Phát triển Agile cho sản phẩm của họ trên nhiều nền tảng (Windows, Mac, Android và iOS), bao gồm cả việc tạo và thực thi test case thủ công, cho 5 dự án con: Web, Win, Mobile, Clippers và Common Editor.

Thông Tin Khách Hàng

Khách hàng của chúng tôi, có trụ sở chính tại Thung lũng Silicon, phát triển các sản phẩm và dịch vụ giúp người dùng ghi nhớ mọi thứ, biến ý tưởng thành hành động và làm việc cùng nhau tốt hơn. Các ứng dụng của họ được thiết kế để ghi chú, sắp xếp và tạo và quản lý danh sách, đồng thời được thiết kế cho web, máy tính để bàn và thiết bị di động trên nhiều nền tảng, bao gồm Windows, MAC, iOS và Android OS.

Phương pháp Tiếp cận của LogiGear

Sản phẩm bàn giao dự án bao gồm:

 • Phát triển phần mềm Agile cho 5 dự án con, mỗi dự án có chu kỳ phát hành riêng.
 • Tạo, thực thi, bảo trì và quản lý các trường hợp kiểm thử thủ công.

Chiến thuật Kiểm thử bao gồm: 

 • Sử dụng câu chuyện người dùng do khách hàng tạo để triển khai và kiểm thử các tính năng mới trong mỗi sprint (khoảng 1-2 tuần cho mỗi tính năng tùy thuộc vào mức độ ưu tiên / mức độ nghiêm trọng.)
 • Thiết kế và thực hiện các trường hợp kiểm thử thủ công trên nhiều nền tảng và môi trường kiểm thử.
 • Thực hiện kiểm thử đột xuất để phát hiện ra các lỗi nghiêm trọng có thể đã bị bỏ sót bởi kiểm thử khác.
 • Chạy tất cả các trường hợp kiểm thử hồi quy trước mỗi bản phát hành riêng lẻ của từng dự án con để đạt được chức năng chính xác.
 • Cung cấp báo cáo trạng thái hàng ngày cho khách hàng, bao gồm:
  • Tình trạng của dự án
  • Các công việc đã hoàn thành trong ngày
  • Các vấn đề được tìm thấy
  • Lên kế hoạch cho ngày làm việc tiếp theo

Kết Quả 

~ 30 lỗi được tìm thấy mỗi ngày

55.659 trường hợp kiểm thử được tạo và thực thi cho 5 dự án

Tổng số 582.415 lỗi được tìm thấy cho đến nay

  Xem thêm tại đây