Tài Liệu

LogiGear sử dụng kiểm thử thông qua OMNI-CHANNEL dành cho công ty bảo hiểm tại Hoa Kỳ

Nhu Cầu & Thử Thách Của Khách Hàng

Từ 20 năm nay, khách hàng đã cung cấp dịch vụ bảo hành từ bên thứ ba cho các thiết bị và điện tử tiêu dùng, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính xách tay, iPad và máy giặt, v.v. Khách hàng đồng thời là thành viên của một đại lý bảo hiểm lớn hơn hoạt động tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm Phần Lan, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Do sự phụ thuộc hàng ngày vào thiết bị điện tử tiêu dùng, khách hàng muốn kiểm thử tất cả các cách mà khách hàng sẽ tương tác với khách hàng. Điều này bao gồm các cách khách hàng sẽ nhận được bảo hành, cũng như các kênh mà khách hàng sẽ sử dụng để nhập thông tin của họ và truy cập vào thông tin bảo hành của họ trong phạm vi được cho phép.

Có rất nhiều kiểm thử đảm bảo chất lượng (QA) phải được thực hiện. Khách hàng cần kiểm thử trên nhiều trình duyệt đối với các trang web của họ liên quan đến sửa chữa thiết bị, bao gồm gửi yêu cầu, thanh toán cho yêu cầu và theo dõi khiếu nại đã nộp trước đó. Ngoài ra, khách hàng muốn kiểm thử QA được thực hiện cho MINT hoặc các trang web tích hợp người bán, các trang này hoạt động như một cổng thông tin cho các đối tác của khách hàng. Khách hàng cũng cần kiểm thử QA cho ứng dụng web nội bộ của họ. Cuối cùng, khách hàng muốn LogiGear kiểm thử ứng dụng di động hoạt động trên cả hai hệ điều hành Android và iOS.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

LĨNH VỰC: 

 • Bảo hành Thiết bị & Điện tử Gia dụng

QUY MÔ: 

 • 500-1000 nhân viên

ĐỊA ĐIỂM: 

 • USA

NĂM THÀNH LẬP: 

 • 1999

GIẢI PHÁP TỪ LOGIGEAR

 • Kiểm thử tự động và thủ công

PHƯƠNG PHÁP

Sau nhiều cuộc thảo luận giữa LogiGear và khách hàng, LogiGear đã đưa ra kế hoạch cho từng kênh kiểm thử được yêu cầu. kiểm thử đặc biệt cũng được thực hiện cho từng dự án này.

 • Dự án ứng dụng web: LogiGear đã chuẩn bị một kế hoạch kiểm thử sẽ kiểm thử thủ công Ứng dụng web của khách hàng cho các nhóm / người dùng sau: cộng tác viên cửa hàng bán lẻ, cộng tác viên LRA, khách hàng cuối, quản trị viên, kế toán, đại lý cung cấp, nhà phân tích và bộ phận hỗ trợ.
 • Dự án ứng dụng dành cho thiết bị di động: LogiGear đã chuẩn bị một kế hoạch sẽ kiểm thử thủ công ứng dụng di động của khách hàng, chủ yếu tập trung vào các tính năng mới được phát triển cho ứng dụng. LogiGear cũng sẽ thực hiện kiểm thử các tính năng đã có của ứng dụng và báo cáo bất kỳ lỗi hoặc lỗi nào được tìm thấy trực tiếp cho khách hàng.
 • Dự án Tích hợp Người bán (MINT): LogiGear đã chuẩn bị một kế hoạch kiểm thử để kiểm thử thủ công phần phụ trợ mua bảo hành cho các đại lý.

Nguồn lực cho dự án này chủ yếu tập trung vào kiểm thử hồi quy; điều này sẽ yêu cầu:

 • Xác định bộ hồi quy trong TestRail
 • Cập nhật các trường hợp kiểm thử để phù hợp với hành vi mới
 • Thực hiện các bài kiểm thử và thu thập kết quả trong TestRail
 • Các vấn đề ghi nhật ký và theo dõi chúng để kết thúc trong JIRA
 • Gửi báo cáo thực hiện hàng ngày

Trên tất cả các kiểm thử thủ công phải thực hiện, LogiGear cũng đã triển khai các cách để kiểm thử tự động hóa xảy ra trên từng môi trường kiểm thử. LogiGear sẽ sử dụng:

 • Selenium – Java để kiểm thử giao diện người dùng Web
 • Appium cho kiểm thử di động Postman để kiểm thử API
 • Selenium – Python để kiểm thử tự động hóa trong nhóm MINT

KẾT QUẢ

Trong quá trình tương tác, LogiGear đã tạo hơn 2.000 trường hợp kiểm thử thủ công cho khách hàng; trong số này, 400 trường hợp kiểm thử đã được tự động hóa thành công.

  Xem thêm tại đây