Kiểm Thử Thăm Dò

Kiểm Thử Thăm Dò Đơn Giản

Trong khóa học này, các kỹ sư kiểm thử sẽ được học về các lợi ích của Kiểm thử thăm dò, bao gồm: làm thế nào để làm cho quy trình kiểm thử dễ quản lý hơn và dễ sử dụng. Từ lý do tại sao LogiGear làm điều đó và cách sử dụng, đến cách chúng tôi thực hiện quy trình kiểm thử và giá trị của phép đo, kiểm thử thăm dò sẽ được kiểm tra và thực hành để trao quyền cho các Kỹ sư kiểm thử trong việc sử dụng phương pháp này.

Ai nên tham gia khóa học này?

  • Kỹ sư kiểm thử phần mềm
  • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ 
  • Quản lý kỹ sư kiểm thử phần mềm
  • Chuyên viên đảm bảo chất lượng 
  • Kỹ sư kiểm thử
  • Quản lý dự án

Bạn sẽ được học gì?

Kiểm Thử Thăm Dò là gì?

Tìm hiểu lý do tại sao LogiGear Việt Nam thực hiện kiểm thử thăm dò, giá trị mà phương pháp cung cấp, mục tiêu và các phương pháp phổ biến.

Cách thực hiện Kiểm thử Thăm Dò

Học cách thực hiện Kiểm thử Thăm Dò, cũng như là các vấn đề và rủi ro liên quan đến dự án kiểm thử sử dụng phương pháp này. 

Quản lý & Đo lường cho Kiểm thử Thăm dò 

Tìm hiểu cách lập kế hoạch và giao tiếp, cũng như cách lãnh đạo nhóm một cách hiệu quả khi thực hiện Kiểm thử Thăm Dò.

Tìm hiểu cách LogiGear Việt Nam giúp bạn trong quy trình kiểm thử.

Các khóa đào tạo kiểm thử được thiết kế linh hoạt và tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp bạn. 

Chương trình đào tạo dành cho doanh nghiệp của LogiGear Việt Nam giúp các doanh nghiệp trang bị cho kỹ sư kiểm thử nội bộ về các khái niệm, chiến lược, phương pháp kiểm thử và kỹ năng cần thiết để kiểm tra tính hiệu quả của các ứng dụng hay phần mềm ngày càng phức tạp, giải quyết các thách thức Kiểm thử phần mềm nhanh hơn, tìm ra lỗi sớm hơn và tạo ra văn hóa Kiểm thử phần mềm xuất sắc.

  • Làm được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn với ít tài nguyên hơn
  • Kiểm tra các hệ thống lớn hơn và phức tạp hơn
  • Cộng tác với các chuyên gia hàng đầu
  • Nhanh nhẹn hơn

Bắt kịp thời hạn với kinh phí phù hợp. Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng để nâng cấp vòng đời phát triển phần mềm ngay bây giờ?