Kiểm thử trong lĩnh vực Kiểm thử Liên tục

Tìm hiểu mọi thứ cần biết trước khi bắt đầu triển khai Phân phối liên tục

Khi DevOps ngày càng phổ biến, thì việc áp dụng Phân phối liên tục thành công là bắt buộc phải thực hành Kiểm thử Tự động thành công. Điều này phần lớn là do Kiểm thử thủ công quá tốn thời gian cho các chu kỳ phát hành của Phân phối liên tục. Do đó, Kiểm thử Tự động đã trở thành rào cản hàng đầu để áp dụng cả Tích hợp liên tục và Phân phối liên tục. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn áp dụng Phân phối liên tục. Nó thảo luận về các lĩnh vực chính sau:

 • Cách bắt đầu với Phân phối liên tục (Continuous Delivery)
 • Các bước cần thực hiện trước khi bạn bắt đầu Kiểm thử trong Phân phối liên tục
 • Phát hành hệ thống phân phối Đường ống (Pipeline)
 • Kiểm thử hiệu suất liên tục
 • Tích hợp liên tục (còn gọi là kết nối các bản ghi Kiểm thử tự động của bạn vào hệ thống CI/CD)
 • Bảo mật “Shift-left”
 • Cách khởi động CI/CD
 • Nhận các hỗ trợ cần thiết

Cuốn sách này còn mang đến cho bạn những nội dung bổ sung để giúp bạn bắt đầu với DevOps! Sách điện tử và giải pháp của chúng tôi tập hợp các nhà cung cấp giống XebiaLabs, Digital.ai (trước đây là XebiaLabs), và TestArchitect của chúng tôi lại với nhau. Các dịch vụ kỹ thuật của LogiGear có thể cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp trọng điểm mà doanh nghiệp cần để bắt đầu kiểm thử trong thực tiễn Phân phối liên tục và giúp đảm bảo việc Kiểm thử của bạn trên toàn bộ hệ thống CI/CD.

 Ngoài các sách tham khảo, LogiGear còn có những dịch vụ sau.

Tự động hóa Phát hành

Với bản phát hành Xebia Lab’ XL, chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập và xây dựng cấu hình Tự động hóa Phát hành cho hệ thống CI/CD

Kiểm thử liên tục

Với các dịch vụ kỹ thuật của LogiGear và ngôn ngữ Kiểm thử dựa trên các thuộc tính của TestArchitect, việc mở rộng và bảo trì trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Kiểm thử Hiệu suất

Nhân viên của chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn triển khai và duy trì việc kiểm thử tải và hiệu suất bằng cách sử dụng công cụ phổ biến của Neotys, NeoLoad.

Tìm hiểu cách LogiGear giúp bạn linh động với Kiểm thử liên tục.

Lợi ích của Kiểm thử “Chìa khóa” (Turnkey) của chúng tôi trong Giải pháp Chuyển giao liên tục

Bằng cách triển khai việc Kiểm thử trong Phân phối liên tục, bạn sẽ có thể đẩy nhanh quá trình phân phối bằng cách nhanh chóng triển khai các thay đổi nhỏ đối với quy trình phân phối – một dấu hiệu nổi bật của DevOps.

 • Có được kiến thức chuyên môn về chủ đề kỹ thuật mà bạn cần
 • Các lựa chọn về Nhân sự linh hoạt
 • Kết nối với các chuyên gia Kiểm thử ở Thung lũng Silicon
 • Tận dụng các công cụ kiểm thử do các nhà lãnh đạo thị trường tạo ra 
 • Tận dụng khả năng tự động hóa và chuyên môn tư vấn của LogiGear

TestArchitect

Với cách tiếp cận giảm thiểu số lượng mã hóa, TestArchitect tăng hiệu quả Kiểm thử tự động trong Phân phối liên tục bằng cách cho phép phát triển Kiểm thử sớm, giảm thời gian tạo dựng và duy trì độ tin cậy trong Kiểm thử Tự động.

Tìm hiểu thêm>