Tham gia với chúng tôi, trở thành một phần của cộng đồng và trải nghiệm tất cả các đặc quyền của một LogiGearer

Văn Hóa LogiGear

Hơn cả một doanh nghiệp, LogiGear là một cộng đồng với nhiều lĩnh vực khác nhau. Không tự tin về khả năng hay là không rõ về con đường mình sẽ đi, LogiGear sẽ giúp bạn trải nghiệm và lựa chọn chính xác dựa trên vào thế mạnh của bản thân. Song song với đó là những hoạt động vui ích trong và sau giờ làm giúp bạn làm mới bản thân và giữ mình khỏe để có thể làm tốt bản thân hơn nữa.

Tìm hiểu thêm >

Các bộ phận của LogiGear

Công việc ở trong LogiGear được chia ra nhiều bộ phận với từng lý do mục đích riêng biệt. Chọn bộ phận bạn muốn làm việc hoặc tìm hiểu thêm về những công việc ở các bộ phận khác.

Tìm hiểu thêm >