Tài Liệu

Centrify đạt được 80% tỷ lệ tự động hóa bằng cách tận dụng nền tảng Kiểm thử

Tổng Quan

Centrify đã làm việc với LogiGear để tìm kiếm một phương pháp tiếp cận được tiêu chuẩn hóa để kiểm thử chức năng, giảm nợ kỹ thuật và duy trì các tập lệnh kiểm thử để tăng mức độ bao phủ của Tự động hóa với mỗi bản dựng mới. Các ứng dụng quản lý danh tính và quyền truy cập của họ có nhiều nền tảng được hỗ trợ và các nhóm kiểm thử khác nhau đã sử dụng các cách tiếp cận khác nhau để Kiểm thử tự động – tạo ra một môi trường kiểm thử cực kỳ phức tạp.

Thông tin Khách hàng

Centrify cung cấp nhiều ứng dụng quản lý danh tính và truy cập (IAM) để thống nhất bảo mật danh tính cho người dùng trên các ứng dụng đám mây, di động và trung tâm dữ liệu. Các giải pháp của công ty cung cấp cho các nhà phân tích bảo mật một cái nhìn tổng thể về tất cả người dùng và thiết bị họ sử dụng, hệ thống mà họ truy cập và các kiểu truy cập của họ theo thời gian. Nền tảng của Centrify bao gồm phần mềm được tích hợp đầy đủ và dịch vụ dựa trên đám mây chạy trên Windows, hệ thống Unix / Linux, các ứng dụng dành cho thiết bị di động, Java và Web.

Phương pháp Tiếp cận của LogiGear

Sản phẩm bàn giao dự án bao gồm:

  • Giai đoạn kiểm thử ban đầu sử dụng TestArchitect. LogiGear bắt đầu bằng cách tự động hóa một số trường hợp kiểm thử hiện có, sau đó được giao cho các kỹ sư của Centrify triển khai và sử dụng làm mô hình để tạo các trường hợp kiểm thử bổ sung. Kiểm thử ban đầu đã chứng minh thành công khả năng của TestArchitect trong việc cung cấp giải pháp Tự động hóa cộng tác.
  • Nền tảng tự động hóa hoàn chỉnh. Trong vòng 1 tháng, LogiGear đã cung cấp một nền tảng Tự động hóa hoàn chỉnh cho Centrify, bao gồm các trường hợp kiểm thử hiện có mới được tự động hóa, một thư viện phong phú về các hành động từ khóa và TestArchitect là công cụ Kiểm thử Tự động.
  • Đào tạo QA của LogiGear. Trong vòng 3 tháng, quá trình phát triển trường hợp kiểm thử đã được hoàn thành và chuyển từ nhóm LogiGear sang nhóm Centrify. LogiGear đã cung cấp khóa đào tạo cho tất cả các nhóm kiểm thử của Centrify về nền tảng Tự động hóa mới để có phương pháp và phương pháp kiểm thử chuẩn hóa.

Chiến thuật Kiểm thử bao gồm:

  • Trong giai đoạn kiểm thử đầu tiên, LogiGear đã tự động hóa các trường hợp kiểm thử hiện có để chứng minh khả năng của giải pháp; Các trường hợp kiểm thử này sau đó được các kỹ sư của Centrify sử dụng làm mô hình để tạo các trường hợp kiểm thử bổ sung bằng cách sử dụng văn bản thuần túy.
  • LogiGear đã làm việc với các nhóm kiểm thử của Centrify để lập trình các hành động tùy chỉnh cho thư viện từ khóa của họ cho một số điều khiển ứng dụng.
  • LogiGear đã đào tạo các nhóm kiểm thử Centrify về cách sử dụng thành công nền tảng Tự động hóa mới được tạo; Kiểm thử theo hướng từ khóa của TestArchitect cho phép những người kiểm thử  không chuyên về kỹ thuật tạo các bộ kiểm thử mới mà không cần hỗ trợ lập trình.

“Trong môi trường kinh doanh ngày nay, các công ty khởi nghiệp phải theo đuổi mô hình toàn cầu tích cực về Phát triển và Kiểm thử phần mềm. Trong vòng chưa đầy 6 tháng, LogiGear đã thiết kế và cung cấp một giải pháp Kiểm thử phần mềm tự động toàn cầu và mạnh mẽ, chứng tỏ yếu tố quan trọng đối với việc ra mắt sản phẩm thành công của chúng tôi. ”

Adam Au

VP of Engineering, Centrify Corporation

Kết Quả

80% bộ Kiểm thử Tự động được tạo

Trong lần chạy bộ kiểm thử đầy đủ đầu tiên, ~ 25.000.000 tổng số kiểm thử đã được chạy

Chuyển giao nền tảng Tự động hóa hoàn chỉnh trong 1 tháng

Quá trình phát triển kiểm thử đã được hoàn thành và chuyển sang các nhóm Centrify trong vòng 3 tháng

Thời gian kiểm thử hồi quy giảm từ 2 tuần còn 8 giờ

Số lượng Kỹ sư Kiểm thử cần thiết giảm từ 4-5 Kỹ sư xuống còn 1 Kỹ sư Kiểm thử

    Xem thêm tại đây